Powrót

Podatki w kryzysie

0
Głosuj - podoba mi się
0
Głosuj - nie podoba mi się
0

Mechanizm podzielonej płatności (MPP)


MPP dotyczy wszystkich przedsiębiorców w Polsce, niezależnie od tego, czy jesteś mikroprzedsiębiorcą, małą, średnią czy dużą firmą. Dowiedz się czym jest MPP i na czym polega.

Zobacz webinarium: Mechanizm podzielonej płatności

Odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania 

Co to jest MPP

W mechanizmie podzielonej płatności (MPP), płatność za nabyty towar lub usługę odbywa się tak, że wartość sprzedaży netto wpłacasz jako nabywca na rachunek rozliczeniowy dostawcy lub rozliczasz w inny sposób. Natomiast pozostałą zapłatę, która odpowiada kwocie VAT z faktury, wpłacasz na specjalny rachunek bankowy dostawcy – rachunek VAT.

Mechanizm ten stosuje się wyłącznie do transakcji dokonywanych przelewem w złotych polskich na rzecz innych podatników VAT.

MPP obowiązuje w Polsce od 1 lipca 2018 r.

Przelew w podzielonej płatności nie jest możliwy na rachunek ROR.

Kogo dotyczy MPP

MPP dotyczy wszystkich przedsiębiorców w Polsce, niezależnie od tego, czy jesteś mikroprzedsiębiorcą, małą, średnią czy dużą firmą.

Od 1 listopada 2019 r. MPP jest obowiązkowy dla faktur powyżej 15 tys. zł brutto, które dotyczą tzw. towarów i usług wrażliwych określonych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT.

W przypadku pozostałych transakcji MPP pozostaje dobrowolny.

Kogo NIE dotyczy MPP

Z MPP nie możesz skorzystać, jeśli jesteś:

 • konsumentem (nieprowadzącym działalności gospodarczej),
 • przedsiębiorcą, który otrzymuje faktury bez kwoty podatku VAT (np. od podatników zwolnionych z VAT)

 

MPP: kiedy obowiązkowy, a kiedy dobrowolny

Obowiązkowy MPP


Sprawdź czy dotyczy ciebie i z czym się wiąże

 

Od 1 listopada 2019 r. obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności (MPP) jest stosowany, gdy faktury za transakcje spełniają łącznie następujące warunki:

 • należność ogółem, która wynika z faktury (tj. wartość brutto całej faktury) przekracza 15 tys. zł,
 • choćby jedna pozycja na fakturze dotyczy towarów lub usług wrażliwych (określonych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT),
 • sprzedawca i nabywca są podatnikami VAT.

W szczególności obowiązkowy MPP dotyczy płatności za:

 • paliwa,
 • stal, wyroby stalowe,
 • złom, odpady,
 • metale szlachetne (np. złoto, srebro) i nieszlachetne (np. miedź),
 • folię stretch,
 • tablety, smartfony, konsole,
 • usługi budowlane,
 • części i akcesoria do pojazdów silnikowych,
 • węgiel i produkty węglowe,
 • maszyny i urządzenia elektryczne oraz ich części i akcesoria.

Obowiązkowy MPP obejmuje towary i usługi, głównie objęte do tej pory odwrotnym obciążeniem, czyli przerzuceniem obowiązku rozliczania VAT ze sprzedawcy na nabywcę lub odpowiedzialnością podatkową.

Szczegółowy wykaz towarów i usług, dla których wprowadza się obowiązkowy MPP, zawiera załącznik nr 15 do ustawy o VAT.

 

Dobrowolny MPP


Ty decydujesz, którą fakturę opłacisz metodą podzielonej płatności

W przypadku większości transakcji stosowanie MPP jest dobrowolne.

Ważne: jako nabywca (podatnik VAT) decydujesz, którą fakturę zapłacisz z zastosowaniem MPP, w jakiej części oraz wobec którego dostawcy (czyli mechanizm możesz stosować w sposób wybiórczy).

Sprzedawca może jednak zastrzec w umowie, że nie chce stosować MPP jako formy rozliczeń. Kontrahenci mają w tym zakresie dowolność, która wynika z zasady swobody zawierania umów, i sami decydują, w jaki sposób rozliczają przeprowadzane transakcje.

Od 1 listopada 2019 r. MPP jest obowiązkowy wyłącznie dla faktur powyżej 15 tys. brutto zł, które dotyczą tzw. towarów i usług wrażliwych – określonych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT.

 

Więcej informacji na temat Mechanizmu podzielonej płatności (MPP) znajdziesz na stronie https://www.podatki.gov.pl/

Portal Podatkowy

Tu znajdziesz informacje o podatkach i rozliczysz się online

Wyłudzenia VAT

Dowiedz się jak działa karuzela VAT oraz zapoznaj się z przykładami oszustw karuzelowych.

Zachowanie należytej staranności – studia przypadków

Należyta staranność w VAT to wskazanie najważniejszych okoliczności, które będą brać pod uwagę urzędnicy skarbowi w ocenie działalności przedsiębiorców przy rozliczeniach VAT. Dowiedz się co zrobić, aby dochować należytej staranności w kontaktach biznesowych?