Powrót

Podatki w kryzysie

0
Głosuj - podoba mi się
0
Głosuj - nie podoba mi się
0

Model estońskiego CIT w konsultacjach społecznych


Płacenie podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) według modelu estońskiego zapowiedział pod koniec ubiegłego roku premier Mateusz Morawiecki. Celem tego rozwiązania ma być zdynamizowanie inwestycji i rozwój firm. Rozwiązanie ma wejść w życie od stycznia 2021 roku

Na fotografii znajdują się na szarym tle dwie flagi: polska i estońska. Są ustawione w uchwycie na flagi obok siebie: z lewej strony widzimy flagę Estonii, z prawej flagę Polski. Fotografia symbolizuje współpracę i czerpanie z doświadczeń kraju partnerskiego, dotyczących rozwiązań podatkowych dla polskich przedsiębiorców i firm.

W najbliższym czasie projekt ma trafić do konsultacji społecznych, ale już teraz przedsiębiorcy mogą sprawdzić czy ich firmy spełnią warunki. Muszą tylko wypełnić ankietę, która jest dostępna na stronie Ministerstwa Finansów. Ze względu na graniczny pułap przychodowy w wysokości 50 mln złotych rocznie – tzw. estoński CIT obejmie w większości mikro, małe i średnie spółki kapitałowe (z o.o. i akcyjne). Do pozostałych warunków należą w szczególności: po pierwsze nieposiadanie przez spółkę udziałów w innych podmiotach i prosta struktura udziałowa (udziałowcami/akcjonariuszami spółki są wyłącznie osoby fizyczne), po drugie  zatrudnienie minimum trzech osób, innych niż udziałowiec bądź akcjonariusz, po trzecie przychody pasywne spółki wynoszące mniej niż 50% przychodów ogółem, a po czwarte wykazanie przez spółkę określonego wzrostu nakładów inwestycyjnych.

Według szacunków ekspertów z rozwiązania będą mogły skorzystać prawie wszystkie spółki kapitałowe czyli ok. 200 tys. przedsiębiorstw. Poza tą grupą znajdą się podatnicy rozliczający się PIT-em, a więc osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (w większości jako mikroprzedsiębiorcy i małe firmy), czy wspólnicy spółek osobowych.  Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby tzw. PIT-owcy zmienili formę prawną prowadzonej działalności i dołączyli do grona podmiotów opodatkowanych według modelu estońskiego.

Na czym polega estoński CIT?

Opodatkowanie  w tym modelu polega na tym, że firma odprowadza podatek dopiero w momencie, w którym wypłaca wypracowane środki w formie dywidendy dla właścicieli. Co do zasady mechanizm ten sprowadza się do tego, że dopóki przedsiębiorstwo wykorzystuje wygenerowany zysk reinwestując w ramach bieżącej działalności, dopóty nie musi płacić podatku. Będzie zobowiązana zapłacić CIT dopiero wtedy, kiedy zdecyduje się wyprowadzić wypracowany w firmie zysk poza firmę przeznaczając go, np. na prywatną konsumpcję właścicieli lub wyprowadzając w formie płatności/świadczeń na rzecz podmiotów powiązanych. W praktyce zatem podatek estoński jest rodzajem inwestycyjnej ulgi podatkowej.

CIT w Polsce

Polscy eksperci zgodnie przyznają, że płacenie CIT na wzór estoński jest potrzebne i przyklaskują inicjatywie, ale zastrzegają, że należy poczekać na szczegóły projektu. W założeniach taki model CIT powinien przyczynić się do tego, że poza państwem, motorem napędzającym inwestycje w gospodarce będą firmy. W czasach załamania się ogólnoświatowej koniunktury spowodowanego pandemią może to być znakomity środek na relatywnie niskie kapitały własne przedsiębiorstw (zwłaszcza najmniejszych) oraz ich niską zdolność kredytową, co skutkuje niewielką skłonnością prywatnego sektora do działań proinwestycyjnych. Istotna jest również kwestia ryzyka tkwiącego w skomplikowanym systemie podatkowym. CIT w modelu estońskim będzie bowiem z jednej strony wspierać rozwój najmniejszych firm, z drugiej maksymalnie uprości ich rozliczenia i ułatwi kontakt z administracją podatkową. Podatnik nie będzie musiał kalkulować co jest podatkowym kosztem uzyskania przychodu, prowadzić oddzielnej ewidencji podatkowej dla amortyzacji środków trwałych, stosować podatku minimalnego, czy poświęcać czasu i środków na optymalizacje podatkowe.

Wprowadzenie w Polsce modelu estońskiego, poprzez odroczenie momentu powstania obowiązku podatkowego, może sprawić, że niektóre firmy będą inwestowały cały wypracowany zysk zamieniając oszczędność podatkową na dodatkowe inwestycje.


Lidia Zakrzewska – redaktorka „ICAN Management Review”

Wyłudzenia VAT

Najbardziej zaawansowane oszustwa mają charakter karuzelowy, w których występują łącznie elementy uchylania się od zapłaty należnego VAT bądź uzyskania nieuprawnionego zwrotu VAT. Dowiedz się, jak działa karuzela VAT oraz zapoznaj się z przykładami oszustw karuzelowych

Preferencje podatkowe dla ulg B+R i IP Box w czasie pandemii

Rządowe rozwiązania wprowadzone w celu przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 zapewniły podatnikom podatku dochodowego od osób prawnych, którzy korzystają z ulg B+R lub IP Box, jeszcze lepsze warunki rozliczenia niż mieli do tej pory

Portal Podatkowy

Tu znajdziesz informacje o podatkach i rozliczysz się online