Powrót do strony głównej obszaru

Zarządzanie strategiczne w czasach pandemii


Pękający na dwie części sznur, które jednak nie jest do końca przerwany. Symbolizuje on trud zarządzania ryzykiem i konieczność podjęcia odpowiednich kroków, aby zachować ciągłość działania.
17.07.2020

Organizacja musi mieć procedury ciągłości działania

Każdy kryzys jest inny i unikalny, o czym przekonujemy się obecnie, obserwując sytuację wywołaną pandemią koronawirusa. Nie oznacza to, że firmy nie mogą przygotować się wcześniej na różnego rodzaju zakłócenia i ustalić scenariusze działania. Można wręcz powiedzieć, że od stopnia przygotowania przedsiębiorstw do kryzysu zależy ich przyszła kondycja.
Grupa ludzi siedzących przy stole, na którym rozrysowana jest strategia działania w postaci różnych punktów i linii je łączących. Zdjęcie pokazuje, że dzięki dobrze zaplanowanej strategii i konsekwencji w działaniu możliwe jest osiągnięcie sukcesu biznesowego niezależnie od panującego kryzysu.
17.07.2020

Reaguj na kryzys z wojskową precyzją

Firmy mierzą się obecnie z bezprecedensową złożonością, która w wielu przypadkach skutecznie paraliżuje umiejętność podejmowania strategicznych decyzji. Jednak dzięki narzędziom stosowanym tak w biznesie, jak i w wojsku jesteśmy w stanie przełamać impas i nie tylko uratować nasze przedsiębiorstwo przed upadkiem, ale także na bieżąco kreować odpowiedź na rzeczywistość, która ma dopiero nadejść.
Ludzie tworzący zespół, gdzie każdy zajmuje się określonym działaniem, np. coś obserwuje, czyta, pisze na komputerze, analizuje statystyki, a z boku większych rozmiarów postać z ołówkiem w ręku. W tle strzałki symbolizujące efektywność pracy zespołowej.  Zdjęcie pokazuje, jak ważne jest regularne mierzenie poziomu zadowolenia i wynikającej z niego efektywności pracy zespołów pracujących w rozproszeniu.
17.07.2020

Jak zarządzać efektywnością rozproszonych zespółów

O tym, jak w czasach globalnej pandemii wzrosło znaczenie narzędzi pozwalających skutecznie mierzyć efektywność, opowiada nam Michael Schrage – specjalista w dziedzinie ekonomii behawioralnej, innowacyjności i wskaźników efektywności z Initiative on the Digital Economy w MIT Sloan School of Management. Rozmawia Paweł Górecki, redaktor naczelny „MIT Sloan Management Review Polska”.
Czarny łabędź będący metaforą trudnych do przewidzenia zdarzeń.
14.07.2020

Oko w oko z czarnym łabędziem

Pandemia COVID-19 boleśnie uderzyła w polskie przedsiębiorstwa, choć te, jak pokazuje badanie ICAN Research, w większości nie poddają się bez walki.
Tarcza z wbitymi w nią rzutkami. Jedna wbita jest w sam środek, druga tuż obok, trzecia natomiast dalej. Rzutki na tarczy symbolizują podejmowane decyzje, nie zawsze trafne tym bardziej w trudnej do przewidzenia rzeczywistości.
14.07.2020

5 sposobów na zwyciężanie tam, gdzie inni przegrywają

Pandemia COVID-19 spowodowała fundamentalną zmianę reguł gry, gdyż z dnia na dzień przeszliśmy ze świata złożoności w świat niejasności, czyli rzeczywistość, w której poziom komplikacji otoczenia zszedł na drugi plan, a podstawowym wyzwaniem stała się nieprzewidywalność.