Powrót do strony głównej obszaru

Zarządzanie strategiczne w czasach pandemii

Webinary


08.10.2020

Strategiczne zarządzanie w kryzysie 2020